Mijn manier van werken

Indien u nog twijfelt over een eventuele start van psychotherapie, antwoord ik graag op uw vragen (telefonisch of via e-mail).

Besluit u dat u de stap wilt zetten, dan bespreken we in een eerste gesprek wat ik voor u zou kunnen betekenen. Ik probeer dan een zicht te krijgen op uw wensen of verwachtingen, en we bespreken in onderling overleg hoe we de therapie zouden kunnen inkleuren. Indien één van ons tot de conclusie komt dat verdere therapie niet aangewezen is, dan kan ik u helpen met een eventuele doorverwijzing naar andere hulpverlening.

Tijdens het hele therapietraject bespreken we regelmatig of het proces nog voldoet aan de verwachtingen. De invulling van de therapie zal misschien evolueren, maar kan op elk moment bespreekbaar gemaakt worden. Dit geldt voor de manier waarop we werken, het eventueel meebrengen van andere personen naar therapiesessies, en de beëindiging van de therapie.

Andere mensen zijn onmisbaar in ons leven. Tijdens de therapie wil ik dan ook samen met de cliënt onderzoeken hoe die beter aansluiting kan vinden met anderen. Vrienden, de levenspartner, (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, collega’s, … voegen allemaal hun eigen kleur toe aan ons leven. Samen met de cliënt bespreek ik ook of het zinvol is om één of meerdere van deze personen bij de therapie te betrekken. Relatietherapie en gezinstherapie behoren tot de opties.

Ik wil graag mensen helpen, anders was ik geen psycholoog geworden. Maar als ik als psychotherapeut voor een cliënt overbodig word, ben ik nog tevredener. Therapie wordt dus niet nodeloos gerekt.

In mijn praktijk ga ik uit van de volgende regels:

  • De frequentie en planning van de afspraken wordt in onderling overleg bepaald.
  • Indien de cliënt een afspraak wenst te annuleren, kan dat kosteloos tot 48 uur voor de afspraak. Wordt er later of niet geannuleerd, dan wordt hiervoor de normale prijs voor een consultatie aangerekend.
  • Als psycholoog ben ik gebonden aan de deontologische beroepscode. Ik engageer me aan de hand hiervan het beroepsgeheim te respecteren, de waardigheid en de rechten van personen te eerbiedigen, mijn verantwoordelijkheid en competentie te bewaken en een integere en eerlijke positie in te nemen.
  • Indien we elkaar toevallig buiten de sessies ontmoeten, kiest de cliënt of hij groet of een ander teken van leven geeft. Indien de cliënt mij op dat moment liever negeert, respecteer ik dat en zoek ik zelf ook geen contact.